Fibromen (steelwratjes)

Steelwratjes zijn goedaardige gezwelletjes die veel voorkomen. De voorkeursplekken voor de ontwikkeling van steelwratjes zijn de hals, oksels en liezen. Iedereen kan steelwratjes krijgen, maar mensen met obesitas en diabetes mellitus hebben er meer kans op.

Hoe ziet een steelwratje eruit?

Een steelwrat is een klein huidflapje niet groter dan 1 a 2 mm dat met een smal steeltje aan de huid vast zit. Er komen soms ook grotere steelwratjes voor. Er loopt een klein rood bloedvaatje door het steelwratje, ze zijn meestal huidkleurig en komen soms in grote aantallen voor in de lichaamsplooien.

 

Hoe ontstaat een steelwrat?fibroom

Het blijkt lastig om een goede verklaring te geven voor het ontstaan van fibromen. Zo ontstaan sommige wratjes nadat mensen zijn gebeten door een insect. Bij andere ontstaan ze na beschadiging van de huid, bijvoorbeeld na in aanraking te zijn gekomen met een doornstruik of na te zijn geprikt met een scherp voorwerp.

Behandeling?

Omdat steelwratjes goedaardig zijn hoeven ze niet perse behandeld te worden. Soms blijft men met kleding achter de steelwratjes hangen en schuren ze kapot. In dat geval kan het fijn zijn om ze weg te laten halen. Ook vanuit cosmetisch oogpunt kan er een reden zijn om ze te laten verwijderen. Een steelwratje kan gemakkelijk middels coagulatie verwijderd worden.