Qualiview

U bent in behandeling of recentelijk in behandeling geweest bij uw zorgverlener Renée van Berkel van Huidzorg Unique. Dan kan het zijn dat zij u via e-mail vraagt om deel te nemen aan een onderzoek welke uitgevoerd wordt door Qualizorg b.v.. Zij nemen een Qualiview dan bij u af.

Neemt u deel aan onze enquête?

Huidzorg Unique wil u en andere cliënten graag zo goed mogelijk van dienst zijn en is erg benieuwd naar uw ervaringen met de zorgorganisatie. Daarom nodigen wij u met regelmaat uit om mee te doen aan een vragenlijstonderzoek. De vragenlijst gaat over de kwaliteit van zorgverlening zoals u deze ervaren heeft. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 4 à 5 minuten.

Het invullen van de vragenlijst

De vragenlijst bestaat uit vragen over het contact met en de behandelingen bij Huidzorg Unique. Wanneer u bij verschillende zorgverleners onder behandeling bent geweest, houdt u dan de zorgverlener in gedachten die u het laatst heeft bezocht of nu bezoekt. Betrek bij de antwoorden geen andere behandelingen.

Waarvoor worden mijn onderzoeksresultaten gebruikt?

De geanonimiseerde resultaten van het onderzoek worden door Huidzorg Unique gebruikt om verbeterpunten in de zorgverlening door te voeren. Daarnaast kunnen de anonieme resultaten ook gebruikt worden voor het leveren van (beleids)informatie aan cliëntenorganisaties, overheid en toezichthouders, het opstellen van keuze-ondersteunende informatie voor consumenten en ter ondersteuning van het zorginkoopbeleid van uw zorgverzekeraar.

Vertrouwelijkheid en privacy

Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u krijgt. Om uw privacy te waarborgen wordt dit onderzoek uitgevoerd door een onafhankelijke partij: Qualiview (Qualizorg B.V.). Qualiview verzamelt ervaringen en uitkomsten en geeft daarmee een eerlijke kijk op zorg.

Uw antwoorden worden vertrouwelijk verwerkt. Dit betekent dat, als u het onderzoek heeft afgerond, uw antwoorden worden gescheiden van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden binnen 30 dagen of zoveel eerder verwerkt en verwijderd en/of onherleidbaar gemaakt.

Vragen over het onderzoek?

Heeft u een onderzoek ontvangen en heeft u vragen over de vragenlijst of het onderzoek? Neem dan contact op met de supportafdeling van Qualiview door deze e-mail te beantwoorden of te e-mailen naar respondent@qualiview.nl.

Vragen over uw privacy?

Heeft u vragen over uw privacyrechten, zoals het recht op vergetelheid? Dan verwijzen wij u graag naar deze pagina voor het privacy statement van Qualiview.