Risico op huidkanker het grootst bij buitenberoepen

Dat te veel en te vaak blootstelling aan de zon de kans op huidkanker aanzienlijk vergroot, was al bekend. Dat mensen die veel in de buitenlucht werken daarmee een groter risico lopen, valt te beredeneren. Een onderzoek gepubliceerd in het Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology heeft nu echter in kaart gebracht hoe het risico is verdeeld voor de verschillende buiten- en binnenberoepen. 

In het onderzoek werden 563 mensen onderzocht, waarvan iets minder dan de helft (47%) vrouwen. De onderzoeksgroep bestond verder uit 348 mensen die hun beroep hoofdzakelijk buiten uitoefenden (39% boer, 35% hovenier/tuinier, 26% berggids. De rest van de groep mensen werkten veelal binnen. Een non-melanomische huidkanker werd aangetroffen bij 33,3% van de berggidsen, 27,4% van de boeren, 19,5% van de hoveniers/tuiniers en 5,6% van de mensen die binnen werkten. 

Er werden significante verschillen gevonden in de beroepsgroep die buiten werkte. De berggidsen liepen hierbij het grootste risico. Aanzienlijke verschillen tussen de beroepen werden ook gezien tijdens screenings op huidkanker, blootstelling aan UV-straling en preventief gedrag, zoals het smeren van zonnebrandcrème. 

De resultaten van het onderzoek laten zien dat het belangrijk is om per beroepsgroep preventieve maatregelen op maat op te stellen om wereldwijd non-melanomische huidkanker terug te dringen.

“Zorg ervoor dat je jezelf beschermt op basis van waar en hoe lang je je buiten bevindt!”

“De hoogte waarop men werkt en het aantal uur in de buitenlucht maken het verschil,” aldus hoofdonderzoeker dr. Alexander Zink van de Technische Universiteit van München in Duitsland. “Zorg ervoor dat je jezelf beschermt op basis van waar en hoe lang je je buiten bevindt!”

Bron: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jdv.15052